Dret processal

 

En l’especialitat de litigació i processal a Just Consulting treballem amb clients de qualsevol sector, representant-los en processos judicials o emprant mitjans alternatius, amb un assessorament personalitzat i especialitzat en tot tipus de qüestions processals dels àmbits penal, mercantil, civil, fiscal, laboral, contenciós-administratiu i de dret públic.

 

El Dret processal és la branca jurídica encarregada de regular l’organització dels tribunals de justícia i les actuacions de les parts davant seu. Mentre la resta de el Dret, per ser substantiu, es refereix a qüestions de fons, el Dret processal es refereix d’una manera adjectiva a el dret, és a dir, regula les formalitats que s’han de seguir per a l’aplicació de el Dret material.

 

El Dret processal s’estructura al voltant de tres conceptes: jurisdicció, acció i procés. L’acció (mitjà que la part s’empra per fer valer el seu dret) i el procés (via legal pel qual es substanciarà la tutela d’aquest dret), dependran de la jurisdicció en la qual ens trobem. Així, per exemple, en la jurisdicció penal, hi haurà demandes o querelles i procediment ordinari o procediment abreujat mentre que a la civil es parlarà de demandes i contestacions a demandes, substanciades per procediments declaratius com el judici ordinari o el judici verbal entre d’altres.

Et podem ajudar?

Envia'ns la teva consulta i et contactarem sense compromís