Corporate Compliance

 

L’objectiu d’aquestes matèria és concretar les mesures de vigilància i control que adoptarà l’empresa per prevenir i reduir els efectes dels possibles delictes que puguin concórrer.

 

En matèria d’empresa empresaris, directius i executius en el desenvolupament i compliment del conjunt d’aquelles normes més o menys potestatives, o fins i tot imperatives, lligades al bon govern corporatiu i que aporten transparència i «bon fer» en les seves activitats professionals i que son exigides per l’administració competent i per la justícia o la jurisprudència de l’activitat, a fi i efecte de tenir implementades les eines adients i exigibles de caràcter preventiu per evitar la comissió dels delictes tipificats en el Codi Penal dels quals en poden ser subjectes actius les empreses i els seus treballadors.

 

Creació, confecció i tràmits dels documents i òrgans potestatius que componen l’anomenat «Model de prevenció o seguretat», que l’empresa implanta amb caràcter previ a la possible comissió d’un delicte, o a posteriori, just després de la seva comissió i per evitar la imputació penal a la persona jurídica i als seus responsables.

 

Al nostre despatx assumim la figura del Compliance Officer per tal de donar un acurat seguiment i implementació del canal de denúncies corporatives relatives a la investigació de suposats delictes que es puguin denunciar, així com verificar l’efectiu compliment d´allò acordat a la Corporate Compliance.

Et podem ajudar?

Envia'ns la teva consulta i et contactarem sense compromís