Administració de finques, comunitats de propietaris i gestió de i patrimonis

 

A Just Consulting comptem amb un departament específic i especialitzat en la gestió de finques i complexos en règim de propietat horitzontal i comunitats en règim de constitució, polígons industrials i urbanitzacions. En el conjunt dels serveis oferim tres àrees específiques de servei:

 

Gestió administrativa:

 • Confecció d’un pressupost anual de la finca, seguiment i control.
 • Control econòmic en temps real.
 • Control i pagament de subministraments i proveïdors.
 • Cobrament de provisions i control de la morositat.
 • Elaboració i enviament de l’estat anual de comptes de la comunitat.
 • Convocatòria i assistència a juntes de propietaris.
 • Redacció dels acords aprovats i el seu enviament als propietaris.
 • Execució dels acords aprovats en les juntes.
 • Atenció personalitzada a través del seu oficial per a qualsevol dubte que pugui sorgir.

 

Gestió tècnica i de manteniment:

 • Departament d’incidències i obres col·legiada.
 • Manteniment de la finca o de l’actiu.
 • Assessorament en matèria de subvencions, ajuts i exempcions.

 

Gestió jurídica i fiscal:

 • Constitució i redacció dels estatuts de la comunitat.
 • Redacció de normes de règim intern.
 • Assessorament jurídic general a propietaris, venedors, compradors i llogaters.
 • Assessorament i gestió laboral i fiscal.
 • Representació davant organismes oficials.

Et podem ajudar?

Envia'ns la teva consulta i et contactarem sense compromís