El nostre equip Just Consulting

David Oliva i Martínez

David Oliva i Martínez

Advocat
Eduard Molas i Colomer

Eduard Molas i Colomer

Advocat
Jordi Molas i Font

Jordi Molas i Font

Advocat
Berta Casas Terradellas

Berta Casas Terradellas

Advocada
Eva González Fernández

Eva González Fernández

Advocada
Albert Soler Roca

Albert Soler Roca

Advocat
Albert Soler Roca

Mari C. Alegre Flores

Administració
Mònica Cruells Carrió

Mònica Cruells Carrió

Administració
Sílvia Pareja Cámara

Sílvia Pareja Cámara

Administració

El nostre equip Comput

Josep Saurina i Canadell

Josep Saurina i Canadell

Economista - Auditor
Josep Bernat i Aranda

Josep Bernat i Aranda

Economista - Auditor
Jordi Pradas i Tordera

Jordi Pradas i Tordera

Economista
Raquel Canadell i Comas

Raquel Canadell i Comas

Advocada
Francesc Oliveras i Julià

Francesc Oliveras i Julià

Gerent - Graduat Social
Marc Reixach Roura

Marc Reixach Roura

Advocat
Roger Galvany i Galobardes

Roger Galvany i Galobardes

Economista
Tania Pérez i Ortega

Tania Pérez i Ortega

Economista
Cristina Masgrau i Bernat

Cristina Masgrau i Bernat

Assegurances
Imma Guàrdia i Córdoba

Imma Guàrdia i Córdoba

Administració