Consultoria de gestió administrativa i laboral

 

A Just Consulting comptem amb experiència contrastada en la gestió i planificació administrativa i laboral. El capital humà és el principal actiu en empreses amb intensiu en ma d’obra com càrniques, construcció, manipulats, serveis, etc. El nostre despatx aporta gestió i sol·lucions de forma global per a optimitzar recursos i millorar el rendiment. En matèria laboral oferim:

 

 • Conveni col·lectiu d’aplicació.
 • Nòmines i cotitzacions a la seguretat social.
 • Contractació i acomiadaments.
 • Gestió de les baixes laborals.
 • Gestió de l’absentisme.
 • Aplicació del règim disciplinari.
 • Representació de l’empresa al Servei de Conciliacions Administratives.
 • Expedients per regulació d’ocupació.
 • Regulació laboral.
 • Inspeccions de treball.
 • Estudis de Jubilació.
 • Planificació de la successió empresarial.
 • Estrangeria.

 

En matèria administrativa realitzem un seguiment de tota la gestió fiscal i comptable de la seva empresa, avaluant el control de les polítiques determinades per la direcció i de les normes legals vigents. A Just Consulting ens adaptem a cada empresa oferint:

 

 • Informació puntual de la legislació publicada sobre temes fiscals en general i específicament sobre aquells aspectes o qüestions que afectin a l’activitat especifica o les circumstàncies particulars.
 • Assessorament sobre temes fiscals amb atenció immediata de les consultes o problemàtiques plantejades a iniciativa de l’empresa.
 • Estudi i confecció del pla fiscal de cada exercici.
 • Atenció particular de consultes, supervisió i revisió de la correcta aplicació de la normativa fiscal.
 • Confecció de la comptabilitat de l’empresa.
 • Presentació de totes les obligacions fiscals de caràcter periòdic.
 • Representacions, defensa, assessorament respecta la relació de l’empresa amb l’administració pública.
 • Confecció i presentació davant el Registre Mercantil dels comptes anuals amb la certificació corresponent de l’aprovació de comptes.

Et podem ajudar?

Envia'ns la teva consulta i et contactarem sense compromís