Assessorament financer, tributari i comptable

 

Les implicacions tributàries que comporta la realització de qualsevol acte jurídic i el desenvolupament de tot negoci fan d’aquestes matèries una àrea específicament estratègica que ofereix Just Consulting. Desenvolupem la pràctica d’un porfoli extens en assessorament i planificació tributaris a empreses i persones físiques, oferim assistència en procediments d’inspecció tributària i assistència i assessorament en recursos i reclamacions davant tribunals i l’Administració Tributària o l’elaboració de declaracions d’impostos d’empresa i personals.

 

Els nostres serveis d’assessorament en matèria financera comprenen tota classe d’operacions corporatives i estructurades de finançament. Aquestes operacions inclouen el finançament corporatiu, finançament d’adquisicions, finançament d’actius, finançament estructurat i de projectes així com altres modalitats d’externalització d’actius; Actius, hipoteques, crèdits, etc.

 

Tan mateix, en matèria comptable comptem amb un equip altament qualificat d’assessors, consultors i auditors que completen el nostre despatx i que configuren un equip altament competitiu amb més de 50 anys d’experiència en l’assessorament i acompanyament a grans firmes; empreses industrials, comercials i de serveis de la nostra comarca i del nostre país.
Entre les activitats més habituals realitzem la revisió i control de la documentació comptable de l’empresa, assessorament i externalització de la comptabilitat amb tractament de la documentació per a la confecció i diligenciat dels llibres comptables obligatoris. Preparació i elaboració d’informes dels estats financers de l’empresa.

 

Tanmateix, els socis principals de Just Consulting poden integrar-se en el consell d’administració de l’empresa com assessors del consell de forma permanent o puntual per donar consell i donar suport i criteri jurídic a la presa de decisions o per l’anàlisi general dels estats; dels comptes de resultats, anàlisi econòmic i financer, balanços de situació, quadres de finançament, estats d’origen i aplicació dels fons o els estats patrimonials, etc.

Et podem ajudar?

Envia'ns la teva consulta i et contactarem sense compromís